Rutin Histopatolojik İnceleme

Rutin histopatolojik incelemeler, patolojinin bel kemiğini oluşturur. Doku kesitlerinin hematoksilen-eozin denen boya yöntemi ile boyanması ve patolog tarafından incelenmesi ile yapılır. Hastalıkların tanısının belirlenmesi, etyopatogenezi temelde ışık mikroskobik inceleme sonucunda belirlenir. Işık mikroskopik inceleme, patoloğun fizik muayenesidir. Bu sayede hastalıkların tedavisine yön verecek, davranışını belirleyecek özellikler saptanır.