Ekibimiz

Prof.Dr. Duygu Düşmez Apa

Dr. Duygu Düşmez Apa, patoloji uzmanlık eğitimini tamamlasının ardından, 1999 yılında, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı”nda, yardımcı doçent olarak kariyerine başladı. 2006 yılında doçent, 2009 yılında profesör ünvanı aldı. Üniversite çalışma hayatı boyunca, çok çeşitli cerrahi patoloji olgularını sonuçlandırdı. Bunların yanısıra, dermatopatoloji ve üropatoloji alanlarında özel deneyim kazanarak, çeşitli kongre ve toplantılarda konuşmacı olarak yer aldı. Özellikle inflamatuvar deri hastalıkları ve prostat patolojisi çalışma fırsatı bulan Dr. Duygu Düşmez Apa, dermatopatoloji alanında, Amerika Birleşik Devletleri Ohio, Cleveland Klinik'te, 2 ay gözlemci olarak çalıştı. Çoğunluğu deri ve üropatoloji konularında olmak üzere 50’den fazla yurtdışı yayını bulunmaktadır.


 
Prof.Dr. Sevgi Küllü

UZMANLIK
Hacettepe Üniversitesi, 1976-1980

TIP FAKÜLTESİ
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1969-1975

ÜYE OLUNAN DERNEKLER
Türk Patoloji Derneği

MESLEKİ İLGİ ALANLARI
Sitopatoloji
Üropatoloji
Jinekolojik Patoloji
Gastrointestinal Patoloji


Dr. Sevgi Küllü, patoloji uzmanlık eğitimini tamamlasının ardından, 1985 yılında doçentlik (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi), 1991 yılında profesör (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi) ünvanı almıştır.

Profesyonel Kariyeri Boyunca Aldığı Eğitimler :

University of Michigan, Dept. of Pathology, Ann Arbor, U.S.A (sitopatoloji eğitimi 1991)

Wayne State University, Harper Hospital. Patoloji Departmanı (üropatoloji eğitimi 1993)

Prostatic Intraepithelial Neoplasia and the Origins of Prostatic Carcinoma. Prof. R. Montironi, Prof D. G. Bostwick, Ancona, İtalya (1994)

Prostat kanserinde morfometrik araştırma. Prof. Foster. University of Liverpool. İngiltere (1995)

Slide Seminar on Prostate Pathology. Prof. R. Montironi, Prof D. G. Bostwick, Ancona, İtalya (1996)

Histopatoloji ve Sitopatolojide Kalite Güvencesi kursu (British Council), Leicester, İngiltere (1997)

Dr. Küllü'nün ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış ve bilimsel kongrelerde sunulan yayınları da dahil olmak üzere 200'ün üzerinde akademik yayını bulunmaktadır.

Tıp Fakültesi ve Diğer Yüksekokullarda Verdiği Dersler:

Gazi Üniv. Tıp Fakültesinde patoloji teorik dersler ve pratik uygulama, adli tıp dersleri

Marmara Tıp Fakültesinde patoloji teorik dersler ve pratik uygulama (ingilizce)

Marmara Üniversitesi SHMYO'nda patolojide temel kavramlar ve sitopatoloji teknikleri dersleri

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde (1998-2003) patoloji dersleri (ingilizce)

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde (2010-2015) doktora programında patoloji dersleri (ingilizce)

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesinde bazı patoloji dersleri (2008-2018) (ingilizce)

Ayrıca Dr. Küllü amatör olarak resim sanatıyla ilgilenmekte ve mikroskobunun ucundaki mikro dünyayı resim çalışmalarına aktarmaktadır.


 
Uzm. Dr. Yalçın Polat

Dr. Yalçın Polat, patoloji uzmanlık eğitimini tamamlasının ardından, 2005 yılında Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesin’de Patoloji Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2006-2007 yılları arasında GATA Patoloji ABD ‘da Tbp Teğmen olarak askerlik görevini yaptı. 2007-2010 yılları arasında Özel Karadeniz Ereğli Anadolu Hastanesi’nde Mesul Müdür-Patoloji Uzmanı olarak görev yaptı. 2010 yılında Özel Avicenna Laboratuvarını kurdu ve sahipliğini, patoloji uzmanlığını ve mesul müdürlüğünü 2016 yılına kadar sürdürdü. 2016 yılında Maltepe Üniversitesi’nde başladığı akademisyenlik kariyerini halen Biruni Üniversitesi’nde sürdürmektedir.