SUT KODUTEST ADIÇALIŞMA SÜRESİRAPOR SÜRESİ
909210İmprint2 GÜN2 GÜN
909250Filtre preparatı hazırlanması ve incelenmesi 2 GÜN2 GÜN
909260Hücre bloğu hazırlanması ve incelenmesi 2 GÜN2 GÜN
909300İnce iğne aspirasyonu sitolojisinin değerlendirilmesi2 GÜN2 GÜN
909330Sıvı bazlı sitoloji 2 GÜN2 GÜN
909340Servikal veya vajinal sitoloji 2 GÜN2 GÜN
909360Vücut sıvıları ve eksfoliatif sitoloji 2 GÜN2 GÜN
909410Abortus 4 GÜN4 GÜN
909430Apse materyali4 GÜN4 GÜN
909440Akciğer, transbronşial biyopsi4 GÜN4 GÜN
909450Anevrizma, arteryal/ventriküler4 GÜN4 GÜN
909460Anüs, polipoid gelişme (Tag) 4 GÜN4 GÜN
909470Apendiks, insidental, asıl ameliyata ek4 GÜN4 GÜN
909480Arter, aterom plağı4 GÜN4 GÜN
909490Bartholin bezi kisti4 GÜN4 GÜN
909500Bronkus, biyopsi4 GÜN4 GÜN
909510Bursa/ synovial kist4 GÜN4 GÜN
909520Burun mukozası, biyopsi4 GÜN4 GÜN
909530Burun, sinüs polipleri inflammatuar4 GÜN4 GÜN
909540Deri, punch/insizyonel/shave biyopsi4 GÜN4 GÜN
909550Divertikul-özefagus/ince barsak4 GÜN4 GÜN
909560Duodenum, biyopsi4 GÜN4 GÜN
909570Dupuytren kontraktürü dokusu4 GÜN4 GÜN
909580Eklem, gevşek cisim4 GÜN4 GÜN
909590Endometrium, küretaj/biyopsi4 GÜN4 GÜN
909600Endoserviks, küretaj/biyopsi4 GÜN4 GÜN
909605Epididim kist eksizyonu4 GÜN4 GÜN
909610Femur başı, kırık dışında4 GÜN4 GÜN
909620Fissür/fistül4 GÜN4 GÜN
909630Ganglion kisti4 GÜN4 GÜN
909640Hematom4 GÜN4 GÜN
909650Hemoroidler4 GÜN4 GÜN
909660Herni kesesi, herhangi bir bölgede4 GÜN4 GÜN
909670Hidrosel kesesi4 GÜN4 GÜN
909680İnce barsak, biyopsi4 GÜN4 GÜN
909690İntervertebral disk4 GÜN4 GÜN
909700Karpal tünel dokusu4 GÜN4 GÜN
909720Kemik iliği biyopsisi, patoloji4 GÜN4 GÜN
909730Kıkırdak, shaving4 GÜN4 GÜN
909740Kolesteatoma4 GÜN4 GÜN
909750Kolon, kolostomi stoması4 GÜN4 GÜN
909760Kolon, biyopsi tek lokalizasyon4 GÜN4 GÜN
909770Konjonktiva, biyopsi/pterygium4 GÜN4 GÜN
909780Kornea4 GÜN4 GÜN
909790Larinks, biyopsi4 GÜN4 GÜN
909800Menisküs4 GÜN4 GÜN
909810Mesane, biyopsi4 GÜN4 GÜN
909820Mide, biyopsi tek lokalizasyon4 GÜN4 GÜN
909830Mukosel, tükrük4 GÜN4 GÜN
909840Nazofarinks/orofarinks, biyopsi4 GÜN4 GÜN
909850Nöroma-morton/travmatik4 GÜN4 GÜN
909860Özofagus, biyopsi4 GÜN4 GÜN
909870Paratubal kistler (Morgagni hidati) 4 GÜN4 GÜN
909880Parmaklar, el / ayak, amputasyon, travmatik, iskemik4 GÜN4 GÜN
909885Peyronie plak4 GÜN4 GÜN
909890Pilonidal kist/sinüs4 GÜN4 GÜN
909900Plasenta4 GÜN4 GÜN
909910Plevra/perikard-biyopsi4 GÜN4 GÜN
909920Polip, kolorektal4 GÜN4 GÜN
909930Polip, mide/ince barsak4 GÜN4 GÜN
909940Polip, servikal/endometrial4 GÜN4 GÜN
909950Prostat, iğne biyopsisi4 GÜN4 GÜN
909960Safra kesesi4 GÜN4 GÜN
909970Sempatik ganglion4 GÜN4 GÜN
909980Sinir, vagotomi ve benzeri girişim4 GÜN4 GÜN
909990Sinüs, paranasal biyopsi4 GÜN4 GÜN
910000Spermatosel4 GÜN4 GÜN
910010Sünnet derisi4 GÜN4 GÜN
910030Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı4 GÜN4 GÜN
910040Testiküler apendiks4 GÜN4 GÜN
910050Testis, kastrasyon4 GÜN4 GÜN
910060Tonsil ve/veya adenoidler4 GÜN4 GÜN
910080Trakea, biyopsi4 GÜN4 GÜN
910090Trombüs veya embolus4 GÜN4 GÜN
910100Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon4 GÜN4 GÜN
910110Üreter, biyopsi4 GÜN4 GÜN
910120Üretra biyopsi4 GÜN4 GÜN
910121Üretral divertikül eksizyonu4 GÜN4 GÜN
910130Vajina, biyopsi4 GÜN4 GÜN
910150Varikosel4 GÜN4 GÜN
910160Vas deferens 4 GÜN4 GÜN
910180Ven, varis4 GÜN4 GÜN
910190Yumuşak doku, debridman4 GÜN4 GÜN
910200Yumuşak doku lipom eksizyonu veya biyopsi4 GÜN4 GÜN
910220Ağız mukozası/gingiva biyopsi4 GÜN4 GÜN
910230Apendiks, insidental dışında4 GÜN4 GÜN
910240Arter, biyopsi4 GÜN4 GÜN
910250Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında4 GÜN4 GÜN
910260Böbrek, biyopsi iğne4 GÜN4 GÜN
910270Deri, eksizyonel biyopsi 1-2 lezyon4 GÜN4 GÜN
910280Dil, biyopsi4 GÜN4 GÜN
910290Diş / odontojenik kist4 GÜN4 GÜN
910300Dudak, biyopsi/wedge (Kama) rezeksiyonu4 GÜN4 GÜN
910310Eklem, rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
910320Ekstremite, amputasyon, travmatik4 GÜN4 GÜN
910325Epididim rezeksiyonu4 GÜN4 GÜN
910330Femur başı, kırık4 GÜN4 GÜN
910335Hematosel eksizyonu4 GÜN4 GÜN
910340Hipofiz tümörü4 GÜN4 GÜN
910350Kalp kapakçığı4 GÜN4 GÜN
910360Karaciğer, biyopsi iğne / Wedge (Kama) 4 GÜN4 GÜN
910365Kardiyak tümör rezeksiyonu4 GÜN4 GÜN
910370Kas, biyopsi4 GÜN4 GÜN
910380Kemik, ekzositoz4 GÜN4 GÜN
910390Lenf düğümü, biyopsi4 GÜN4 GÜN
910400Meme, biyopsi4 GÜN4 GÜN
910410Meme/reduksiyon mammoplasti4 GÜN4 GÜN
910420Myom (lar), myomektomi, uterus hariç4 GÜN4 GÜN
910430Omentum, biyopsi4 GÜN4 GÜN
910431Omentum rezeksiyonu 4 GÜN4 GÜN
910440Over, biyopsi/wedge (Kama) rezeksiyonu4 GÜN4 GÜN
910450Over (+ /- Tuba), neoplastik değil4 GÜN4 GÜN
910460Pankreas, biyopsi4 GÜN4 GÜN
910470Paratiroid bezi4 GÜN4 GÜN
910480Parmak el / ayak, amputasyon, travma dışı4 GÜN4 GÜN
910485Penis rezeksiyonu parsiyel4 GÜN4 GÜN
910489Peritoneal veya mezenterik tümör, kist rezeksiyonu4 GÜN4 GÜN
910490Periton, biyopsi4 GÜN4 GÜN
910491Prostat, iğne biyopsisi4 GÜN4 GÜN
910500Prostat, TUR4 GÜN4 GÜN
910505Plevral dekortikasyon 4 GÜN4 GÜN
910508Seminal vezikül,rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
910510Serviks, biyopsi4 GÜN4 GÜN
910520Sinir, biyopsi4 GÜN4 GÜN
910530Synovium4 GÜN4 GÜN
910540Testis, biyopsi4 GÜN4 GÜN
910550Testis, tümör /biyopsi/kastrasyon dışında4 GÜN4 GÜN
910560Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti4 GÜN4 GÜN
910570Tuba uterina, ektopik gebelik4 GÜN4 GÜN
910580Tükrük bezi, biyopsi4 GÜN4 GÜN
910590Uterus, prolapsus için (+ /- Tuba ve overler) 4 GÜN4 GÜN
910600Üreter, rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
910603Üretra rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
910610Vulva/ labia, biyopsi4 GÜN4 GÜN
910620Yumuşak doku basit eksz. lipom hariç4 GÜN4 GÜN
910640Adrenal (Sürrenal), rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
910650Akciğer, kama biyopsisi4 GÜN4 GÜN
910660Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu4 GÜN4 GÜN
910670Beyin, biyopsi4 GÜN4 GÜN
910680Böbrek, parsiyel/total nefrektomi4 GÜN4 GÜN
910690Dalak4 GÜN4 GÜN
910695Deri, eksizyonel biyopsi 3 ve üstü lezyon4 GÜN4 GÜN
910700Göz, enükleasyon/evisserasyon4 GÜN4 GÜN
910710İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında4 GÜN4 GÜN
910715Kalp eksplantı4 GÜN4 GÜN
910720Karaciğer, kısmi rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
910721Karaciğer eksplantı4 GÜN4 GÜN
910730Kemik-biyopsi/ küretaj materyali4 GÜN4 GÜN
910740Kemik fragmanları4 GÜN4 GÜN
910750Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle4 GÜN4 GÜN
910751Kolon, biyopsi çoklu lokalizasyon4 GÜN4 GÜN
910760Larinks, parsiyel/total rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
910770Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (Diseksiyon) 4 GÜN4 GÜN
910780Mediasten, kitle4 GÜN4 GÜN
910790Meme,parsiyel/basit rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
910800Mesane, TUR4 GÜN4 GÜN
910810Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle4 GÜN4 GÜN
910811Mide, biyopsi çoklu lokalizasyon4 GÜN4 GÜN
910820Myokard, biyopsi4 GÜN4 GÜN
910830Odontojenik tümör4 GÜN4 GÜN
910840Over, (+ /- Tuba), neoplastik4 GÜN4 GÜN
910845Penis rezeksiyonu radikal4 GÜN4 GÜN
910851Prostat, iğne biyopsisi4 GÜN4 GÜN
910860Prostat, radikal rezeksiyon dışında4 GÜN4 GÜN
910861Sentinel Lenf nodülü incelemesi 4 GÜN4 GÜN
910870Serviks, konizasyon4 GÜN4 GÜN
910871Stereotaktik beyin biyopsisi4 GÜN4 GÜN
910880Timus, tümör4 GÜN4 GÜN
910890Tiroid, total/lobektomi4 GÜN4 GÜN
910900Tükrük bezi (Tümör dahil) 4 GÜN4 GÜN
910910Uterus, (+ /- Adneksler), tümör ve prolapus hariç4 GÜN4 GÜN
910930Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu4 GÜN4 GÜN
910940Ağız/Dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
910950Ekstremite, disartikülasyon4 GÜN4 GÜN
910951Epilepsi ameliyatları materyali incelemesi4 GÜN4 GÜN
910960Fetus, diseksiyonla inceleme4 GÜN4 GÜN
910965Kalp-akciğer eksplantı4 GÜN4 GÜN
910961Göz, eksentrasyon4 GÜN4 GÜN
910962İnce barsak, tümör için rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
910970Kemik, rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
910980Kolon, total rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
910990Kolon, tümör için segmental rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
911000Larinks, parsiyel/total + boyun lenf nodları4 GÜN4 GÜN
911001Lobektomi beyin4 GÜN4 GÜN
911005Mandibulektomi/maksillektomi, her biri4 GÜN4 GÜN
911010Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları4 GÜN4 GÜN
911020Mesane, parsiyel/total rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
911030Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
911040Özefagus, parsiyel/total rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
911050Pankreas, total/subtotal rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
911060Prostat, radikal rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
911070Testis, tümör4 GÜN4 GÜN
911080Uterus, neoplastik (+ /- Tubalar ve overler) 4 GÜN4 GÜN
911090Vulva, total/subtotal rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
911100Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon4 GÜN4 GÜN
911110Tahnit4 GÜN4 GÜN
911120Otopsi, tıbbi amaçlı 4 GÜN4 GÜN
911130Otopsi, fetus4 GÜN4 GÜN
911150Frozen İncelemesiAYNI GÜNAYNI GÜN
911160Histokimyasal Boyamalar ASIL İŞLEME EKASIL İŞLEME EK
911170İmmünfloresan Mikroskopi ASIL İŞLEME EKASIL İŞLEME EK
911180İmmünhistokimyasal İnceleme ASIL İŞLEME EKASIL İŞLEME EK
911190Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok ASIL İŞLEME EKASIL İŞLEME EK