Frozen İncelemeler (İntraoperatif Konsültasyon)

Bazı operasyonlarda ameliyatın gidişini belirleyecek patolojik bilgiye ihtiyaç duyulabilir. Bu bilgi bir kitlenin iyi ya da kötü huylu olması, ya da cerrahi olarak tam çıkartılıp çıkartılmadığı gibi bilgilerdir.