İmmünohistokimya Uygulamaları

Farklı dokular ve tümörlerin salgıladığı kendilerine özgü maddeler mevcuttur. İmmünhistokimyasal inceleme doku kesitleri üzerinde gerçekleştirilen bir antijen-antikor reaksiyonu ile bu maddelerin belirlenmesi esasına dayanır.

Bu şekilde birbirine benzeyen ama tedavileri birbirinden tamamen farklı olabilen tümörlerin tiplendirmesinin doğru yapılması sağlanır. Tümör ayırıcı tanısında, hücre kökenine yönelik uygulanan boyamalar sonucunda, tümörlerin hangi hücre tipinden köken aldığı anlaşılabilir. Bazı tümör tiplerinde tedaviyi yönlendirmek için immünhistokimya uygulanması gereklidir.

Diğer bir grup boyama ise, hastalığın prognozu (klinik seyri) konusunda fikir verirler.