Konsültasyon (İkinci Görüş)

Dış merkezlerde tanı konan vakaların patoloji tanısının tekrar gözden geçirilmesi, tedavinin doğru yönlendirilmesi açısından son derece önemlidir.