Moleküler Patoloji

Moleküler değişiklikler, her tümörde tespit edilemeyebilir. Aynı organa ait tümörlerin değişik tiplerinde ve aşamalarında, farklı moleküler sinyal değişiklikleri saptanabilir. Doğru sonuçlar için, bu noktaların patoloji uzmanlarınca tespit edilmesi gerekmektedir.

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER İÇİN SIK KULLANILAN PARAMETRELER:

EGFR, ALK, ROS-1, K-RAS, N-RAS, BRAF , VEGF-1
PD-1 ve PDL-1
C ERB B2 (FISH YÖNTEMİ)
SIVI BAZLI SİTOLOJİ İLE HPV TESPİTİ VE TİPLENDİRME