Hasta Başı Yeterlilik Değerlendirme

Ultrason ya da bilgisayarlı tomografi eşliğinde alınan ince iğne aspirasyon sitolojilerinde, alınan materyallerin yetersiz olarak değerlendirilmesi, zaman kaybı ve ek maliyete neden olmakta, hastanın tanı stresini artırmaktadır. Bu nedenle, patoloğun işlem esnasında, materyali hızlı boyama yöntemleri ile değerlendirmesi, yetersizlik sorununu büyük oranda ortadan kaldırmakta; klinik-radyolojik ve patolojik korelasyon sayesinde, tanı güvenilirliği belirgin oranda artmaktadır.