Sitolojik İncelemeler

Vücut sıvıları

Doku ya da organdan, çeşitli yöntemlerle alınan hücrelerin incelenmesi esasına dayanır. Doku tanısı kadar kesin olmasa da, -basit bir kan alma işlemi gibi- kolay uygulanır bir yöntem olması nedeniyle sık kullanılmaktadır. Sitolojik tanı operasyon planlamasının önemli ayağını oluştur.

Servikal Sitoloji (Smear)

Serviks (rahim ağzı) kanserinin tarama testidir. Patolojinin günlük rutininin önemli bir kısmını oluşturur. Günümüzde sıvı bazlı sitoloji olarak adlandırılan yöntem ile, hücresel anormallik saptanan smearlerde ayni materyalden HPV (Human papilloma virüs) (bu lezyonların gelişiminden sorumlu bir virüs) tiplerinin genetik yöntemlerle belirlenmesi mümkündür.

İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi (İİAS)

İİAS sık uygulanan bir sitolojik testtir. Hızlı, ağrısız ve ekonomik bir yöntemdir. Meme, tiroid, lenf nodu gibi yüzeyel, palpe edilebilen lezyonlara kolaylıkla uygulanır. Ayrıca özel teknikler ile hücre bloğu hazırlanarak doku da elde edilebilir. Hücre bloğu elde edilen olgulara immünhistokimya uygulamak, sitolojik materyallere oranla, daha kolay ve güvenilirdir.